EBM致力于保证患者的安全、并提高医疗工作中的协同性及连结性,以此助力于医疗卫生事业的发展”

                                                                     -----董事长盘龙及全体员工

    EBM的高层管理人员汇集了来自美国、日本、中国及台湾的业界精英,从世界范围高端技术的采集到用于新产品研发的基金投资,EBM的领导者们为此做出了十分显著的贡献,对企业未来的发展和成长亦做好了充分的规划和准备。EBM每年会划分出销售收益的三分之一用于新产品的研发。

    EBM的总公司设有包括销售、营销、研发、质保、产品管理、系统集成、客服及国际支持共计8个部门,可为客户提供完整全面的软件、硬件专业技术服务。

    EBM的营销网络主要覆盖欧洲、北美、拉丁美洲及亚洲地区,在未设置分公司的地区及国家,EBM授权代理公司来负责当地的市场。